Ấn phẩm khoa học

Best practices for paddy drying: case studies in Vietnam, Cambodia, Philippines, and Myanmar guyen-Van-Hung, Tran-Van-Tuan, Pyseth Meas, Caesar Joventino M. Tado, Myo Aung Kyaw & Martin Gummert To cite this article: Nguyen-Van-Hung, Tran-Van-Tuan, Pyseth Meas, Caesar Joventino M. Tado, Myo Aung Kyaw & Martin Gummert (2018): Best practices for paddy drying: case studies in Vietnam, Cambodia, Philippines, and Myanmar, Plant Production Science, DOI: 10.1080/1343943X.2018.1543547 To link to this article: https://doi.org/10.1080/1343943X.2018.1543547 ARTICLE HISTORY Received 16..
Dự án ADB-IRRI sau thu hoạch (STH) lúa gạo ở Việt Nam, với mục tiêu chính "Giảm tổn thất STH qua việc phổ biến các cải tiến về phương pháp quản lý STH, tăng thu nhập cho nông dân, và tăng cường các hệ thống khuyến nông" được bắt đầu từ tháng 04 năm 2009. Các hoạt động chính của dự án gồm hội thảo, tập huấn, trình diễn, hỗ trợ nghiên cứu ứng dụng để khẳng định hoặc phát triển công nghệ - thiết bị STH, và hỗ trợ phát triển các mô hình kinh doanh dịch..
Nguyen Van Hung (a), Romualdo Martinez (b), Tran Van Tuan (c) and Martin Gummert (a) (a) Sustainable Impact Platform, International Rice Research Institute (IRRI), Los Baños, Luzon, Philippines; (b) Bioprocess Engineering Division, Philippine Center for Postharvest Development and Mechanization, Munoz, Nueva Ecija, Philippines; (c) Center for Agricultural Energy and Machinery, Nong Lam University, Ho Chi Minh City, Vietnam
TS. Phan Hiếu Hiền Trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM * Email: phhien1948@yahoo.com * ĐT: 0913727481 Journal of Agricultural Science and Technology, No6/ 2017 pp.16-31. Nong Lam University, Ho Chi Minh City Số 6 năm 2017
Cũng như hai số trước, “Thông tin CÔNG THÔN” số 3 được “ký gửi” ở các website sau: (1) http://caem.hcmuaf.edu.vn (Trung tâm Năng lượng và Máy Nông nghiệp-Trường Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh), và (2) http://maysaynonglam.com/ (Ấn phẩm khoa học của “Máy sấy Nông Lâm”, http://maysaynonglam.com/in-an-khoa-hoc.html)
PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM NÉN TỪ RƠM NHẰM GIẢM CHI PHÍ VẬN CHUYỂN VỚI MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG LÀM THỨC ĂN TRONG CHĂN NUÔI. (DEVELOPING DENSIFIED PRODUCTS TO REDUCE TRANSPORTATION COSTS AND IMPROVE THE QUALITY OF RICE STRAW FEEDSTOCKS FOR CATTLE FEEDING) Nguyen Van Hieu1*; Nguyen Thanh Nghi2; Le Quang Vinh3 Le Minh Anh4; Nguyen Van Hung5; Martin Gummert6 1Tien Giang University, 119 Ap Bac, Ward 5, My Tho City, Tien Giang Province, Vietnam; 2,3Nong Lam University, Thu Duc District, Ho Chi Minh City, Vietnam; 4Binh Minh Group, 784 National Road 50, Cho Gao..
Tập “Thông tin CÔNG THÔN Số 1-2018” phát hành đầu năm 2018 được nhiều bạn bé đón nhận, đánh giá hữu ích, và góp nhiều ý kiến cụ thể. Chúng tôi rất cám ơn những lời khích lệ để tiếp tục… Về các góp ý nên sắp xếp nội dung (Cơ khí, Thủy nông, Chế biến v.v) theo từng số, hoặc theo từng khu trong mỗi số, chúng tôi thấy mỗi số chỉ 6- 10 bài, lướt qua Mục lục là biết về nội dung. Ngoài ra, để “lung tung” như thế cũng có điểm hay là mỗi người thấy..
NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ SẤY HAI GIAI ĐOẠN KẾT HỢP SẤY TẦNG SÔI VÀ SẤY THÁP ĐỂ SẤY CÀ PHÊ NHÂN ThS. Trần Văn Tuấn*, ThS. Lê Quang Vinh, PGS. TS. Lê Anh Đức Trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM * Email: maysaynonglam@gmail.com * ĐT: 0908491324
Người biên tập là: NGND TS Phan Hiếu Hiền (PHH), năm nay 70 tuổi, đã về hưu sau 38 năm giảng dạy ở Khoa Cơ khí- Công nghệ thuộc Trường Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh#. Mười năm hưu, cũng đã tham gia tư vấn vài Dự án, nay rảnh rổi hơn, nên nghĩ đến việc chuyển tải thông tin đến các bạn trẻ hơn, hy vọng giúp họ chút ít trong công việc nghiên cứu và ứng dụng.
SÁCH " MÁY SẤY HẠT Ở VIỆT NAM"- Tác giả: PHAN HIẾU HIỀN, NGUYỄN VĂN XUÂN, NGUYỄN HÙNG TÂM, LÊ VĂN BẠN, TRƯƠNG VĨNH, Trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM NHÀ XUẤT BẢN NÔNG NGHIỆP TP.HCM, năm 2000
Truong Quang Truong 1, Tran Van Tuan 2, Le Quang Vinh 2, Le Van Tuan1, Vuong Thanh Tien 1 1. Faculty of Engineering & Technology. 2. Center for Agricultural Energy & Machinery. Nong Lam University
RICE HUSK USES IN THE MEKONG DELTA OF VIET NAM Nguyen Van Hung, Nguyen Thanh Nghi, Tran Van Tuan, Nguyen Van Xuan, Phan Hieu Hien