Chính sách

Chính sách vận chuyển, giao nhận, lắp đặt

- Quý khách mua hàng hóa thiết bị và dịch vụ được cung cấp bởi Công ty TNHH Máy Sấy Nông Lâm, trên cơ sở Hợp đồng mua bán được ký kết giữa hai bên.
- Các quy định vận chuyển, giao nhận, lắp đặt hàng hóa và dịch vụ được thực hiện theo các điều khoản của hợp đồng mua bán.

Chia sẻ:
Về đầu trang