Ấn phẩm khoa học

PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM NÉN TỪ RƠM NHẰM GIẢM CHI PHÍ VẬN CHUYỂN VỚI MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG LÀM THỨC ĂN TRONG CHĂN NUÔI. (DEVELOPING DENSIFIED PRODUCTS TO REDUCE TRANSPORTATION COSTS AND IMPROVE THE QUALITY OF RICE STRAW FEEDSTOCKS FOR CATTLE FEEDING) Nguyen Van Hieu1*; Nguyen Thanh Nghi2; Le Quang Vinh3 Le Minh Anh4; Nguyen Van Hung5; Martin Gummert6 1Tien Giang University, 119 Ap Bac, Ward 5, My Tho City, Tien Giang Province, Vietnam; 2,3Nong Lam University, Thu Duc District, Ho Chi Minh City, Vietnam; 4Binh Minh Group, 784 National Road 50, Cho Gao..
Tập “Thông tin CÔNG THÔN Số 1-2018” phát hành đầu năm 2018 được nhiều bạn bé đón nhận, đánh giá hữu ích, và góp nhiều ý kiến cụ thể. Chúng tôi rất cám ơn những lời khích lệ để tiếp tục… Về các góp ý nên sắp xếp nội dung (Cơ khí, Thủy nông, Chế biến v.v) theo từng số, hoặc theo từng khu trong mỗi số, chúng tôi thấy mỗi số chỉ 6- 10 bài, lướt qua Mục lục là biết về nội dung. Ngoài ra, để “lung tung” như thế cũng có điểm hay là mỗi người thấy..
NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ SẤY HAI GIAI ĐOẠN KẾT HỢP SẤY TẦNG SÔI VÀ SẤY THÁP ĐỂ SẤY CÀ PHÊ NHÂN ThS. Trần Văn Tuấn*, ThS. Lê Quang Vinh, PGS. TS. Lê Anh Đức Trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM * Email: maysaynonglam@gmail.com * ĐT: 0908491324
Người biên tập là: NGND TS Phan Hiếu Hiền (PHH), năm nay 70 tuổi, đã về hưu sau 38 năm giảng dạy ở Khoa Cơ khí- Công nghệ thuộc Trường Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh#. Mười năm hưu, cũng đã tham gia tư vấn vài Dự án, nay rảnh rổi hơn, nên nghĩ đến việc chuyển tải thông tin đến các bạn trẻ hơn, hy vọng giúp họ chút ít trong công việc nghiên cứu và ứng dụng.
SÁCH " MÁY SẤY HẠT Ở VIỆT NAM"- Tác giả: PHAN HIẾU HIỀN, NGUYỄN VĂN XUÂN, NGUYỄN HÙNG TÂM, LÊ VĂN BẠN, TRƯƠNG VĨNH, Trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM NHÀ XUẤT BẢN NÔNG NGHIỆP TP.HCM, năm 2000
Truong Quang Truong 1, Tran Van Tuan 2, Le Quang Vinh 2, Le Van Tuan1, Vuong Thanh Tien 1 1. Faculty of Engineering & Technology. 2. Center for Agricultural Energy & Machinery. Nong Lam University
RICE HUSK USES IN THE MEKONG DELTA OF VIET NAM Nguyen Van Hung, Nguyen Thanh Nghi, Tran Van Tuan, Nguyen Van Xuan, Phan Hieu Hien
Nguyễn Văn Xuân, Trần Văn Khanh, Nguyễn Đức Cảnh, Trần Văn Tuấn Trung tâm Năng lượng và Máy nông nghiệp, Trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM ĐT: 0918002312; Email: vanxuan310156gmail.com
Nguyễn Văn Xuân, Trần Văn Tuấn Trung tâm Năng lượng và Máy nông nghiệp, Trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM ĐT: 0908491324; Email: tvtuan2509@yahoo.com
ThS. Trần Văn Tuấn, ThS. Nguyễn Văn Xuân, TS. Nguyễn Thanh Nghị Trung tâm Năng lượng và Máy Nông nghiệp, Trường Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh ĐT: 0908491324 Email: tvtuan9@yahoo.com
Drying Research and Extension at the Faculty of Agricultural Engineering and Technology, and the Center for Agricultural Energy and Machinery of the Nong-Lam University HoChiMinh City (formerly: University of Agriculture and Forestry) A Sketch of 20-year Evolution # Phan Hieu Hien # # # # Director, Center for Agricultural Energy and Machinery; and Lecturer, Faculty of Agricultural Engineering and Technology, Nong-Lam University HoChiMinh City, Vietnam. E-mail phhien@hcm.vnn.vn # Paper for presentation at the Seminar on “Agricultural Engineering and..
Về đầu trang