Ấn phẩm khoa học

Cơ khí ứng dụng công nghệ cao để bảo vệ tài nguyên đất-nước và tăng năng suất cây trồng

Tác giả: NGND, TS. Phan Hiếu Hiền

Nguyên Giảng viên Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM

Tham luận gửi đến Hội thảo “Ứng dụng Công nghệ cao trong lĩnh vực Nông nghiệp tại Đồng Nai-
Thực trạng và giải pháp” ngày 7-1-2020tại Biên Hòa, Đồng Nai.

Xem file PDF tại đây.

Tóm tắt
Công nghệ cao không phải chỉ là công nghệ sinh học, công nghệ thông tin v.v, mà
còn là công nghệ cơ khí để cơ giới hóa nông nghiệp và bảo vệ tài nguyên đất-nước.
Bài này trình bày thực trạng đất đai và nước cho nông nghiệp ở vùng Đông Nam bộ
trong đó có Đồng Nai; nổi bật là đất dốc gây xói mòn vì nước mưa chảy tràn, đất đai
thoái hóa vì thiếu chất hữu cơ và dinh dưỡng. Giải pháp đưa các thiết bị cơ khí để bảo
vệ đất-nước, trước mắt có thể gồm ba việc: 1) san phẳng ruộng điều khiển bằng laser
để tạo ruộng bậc thang; 2) bồi dưỡng chất hữu cơ cho đất; 3) trồng cây trên luống.
Các việc này đều có thể thực hiện với các thiết bị cơ khí trong tầm chế tạo hoặc sử
dụng của Việt Nam, cho một nền nông nghiệp bền vững, xứng đáng với tên gọi công
nghệ cao.
Từ khóa: Nông nghiệp công nghệ cao;
San phẳng laser; Cơ khí; Chất hữu cơ; trồng cây trên luống

Chia sẻ:
Về đầu trang