Ấn phẩm khoa học

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG VÀO SẢN XUẤT LÒ ĐỐT TRẤU TỰ ĐỘNG

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trần Văn TUẤN, Nguyễn Thanh NGHỊ, Nguyễn Văn XUÂN

Trung tâm Năng lượng và Máy nông nghiệp, Đại học Nông Lâm Tp.HCM, Việt Nam

ĐT: 0908491324

Email: tvtuan2509@yahoo.com

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kỹ Yếu Hội Nghị Khoa Học Và Công nghệ Toàn Quốc Về Cơ Khí - Lần Thứ IV

TP. HCM, ngày 06 tháng 11 năm 2015

Nhà Xuất bản: Đại học Quốc Gia TP.HCM

Full-Text PDFDownload 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TÓM TẮT

Hiện nay, các máy sấy lúa ở Đồng bằng sông Cửu Long hầu hết sử dụng lò đốt trấu thủ công; trong quá trình hoạt động, khoảng 5- 10 phút là phải cào tro và cấp trấu tốn nhiều công lao động, mặt khác nhiệt độ sấy không ổn định ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm sấy. Một nghiện cứu do Trung tâm Năng lượng và Máy Nông nghiệp, Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM thiết kế, chế tạo và khảo nghiệm một mẫu lò đốt trấu tự động 10- 15 kg/giờ tại phòng thí nghiệm, với các ưu điểm là không tốn lao động vận hành lò do cấp trấu, tháo tro tự động và hiệu suất khí sấy cao. Đã khảo sát các thông số làm việc chính của lò như: độ ổn định nhiệt độ so với nhiệt độ cài đặt, hiệu suất khí sấy, hàm lượng khí CO của khí thải. Các kết quả thí nghiệm của mẫu lò tại phòng thí nghiệm cho thấy nhiệt độ sấy được giữ ổn định và sai lệch với nhiệt độ cài đặt ± 0,5 0C, hiệu suất khí sấy trên 80%, không khí sấy sạch không có khói và bụi, hàm lượng khí CO trong khí cháy là 75 ppm. Sau khi xác định các thông số làm việc chính của lò đốt tại phòng thí nghiệm tiếp tục đưa vào ứng dụng trong sản xuất với nhiều cỡ công suất lớn hơn từ 40- 240 kg/giờ cho các máy sấy như: tĩnh đảo chiều gió 10 tấn/mẻ lắp ở Bà Rịa Vũng Tàu, máy sấy tháp 10 tấn/mẻ ở Đồng Tháp và máy sấy tầng sôi 10 tấn/giờ ở Tanzania. Các máy sấy đã lắp đặt với lò đốt tự động đến nay đã hoạt động được 5 vụ và đã sấy trên 1000 tấn lúa. Như vậy, đã khẳng định được sự tin cậy của lò đốt trấu tự động trong sản xuất.

Từ khóa: Lò đốt trấu tự động, tự động cấp trấu và tháo tro, máy sấy SRA, máy sấy tháp, máy sấy tầng sôi.

Chia sẻ:
Về đầu trang