Ấn phẩm khoa học

NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM SẤY MỘT SỐ TRÁI CÂY GIÀU DINH DƯỠNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẤY THĂNG HOA VÀ SẤY CHÂ

NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM SẤY MỘT SỐ TRÁI CÂY GIÀU DINH DƯỠNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẤY THĂNG HOA VÀ SẤY CHÂN KHÔNG
EXPERIMENTAL STUDY ON DRYING A NUMBER OF NUTRITIONAL FRUITS BY FREEZE DRYING AND VACUUM DRYING

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tác giả: ThS. Nguyễn Văn Công Chính, ThS. Lê Văn Tuấn, ThS. Trần Văn Tuấn, KS. Cao Đức Lợi, TS. Nguyễn Đức Khuyến

Đơn vị: Khoa Cơ khí- Công nghệ, Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM

NXB: TẠP CHÍ CƠ KHÍ VIỆT NAM, Số 12 năm 2020

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

XEM FILE PDF TẠI ĐÂY

Chia sẻ:
Về đầu trang