Ấn phẩm khoa học

THÔNG TIN CƠ KHÍ VÀ CÔNG NGHỆ NÔNG NGHIỆP SỐ 1 NĂM 2021

■ Năng lượng mặt trời (MT), nhất là điện MT (quang điện) đã phát triển rất nhanh.
Suất đầu tư tấm pin mặt trời đã giảm từ 100 USD ($) năm 1975 cho công suất 1 watt
(W), xuống 5 $/W năm 2000. Suất này năm 2015 nhỏ hơn 1 $/W, và 2019 là dưới
0,5 $/W. Giá điện MT cũng giảm từ 0,36 $/kWh năm 2009 và 0,10 $/kWh năm 2015
xuống chỉ còn 0,05$ năm 2019, và cạnh tranh được với điện than hoặc dầu (dao động
trong khoảng 0,05-0,12 $/kWh). Sự phát triển điện mặt trời phá vỡ tất cả các tiên
đoán. Các cơ quan năng lượng quốc tế như IEA hay của Mỹ thừa nhận "các tiên đoán
đưa ra 2010-2014 đã chậm (sai) hơn 10 năm. Qui hoạch về điện MT ở Việt Nam lập
vào năm 2017 cũng sai với thực tế năm 2020 đến 5 lần, và phải điều chỉnh lại...
Đặc điểm của điện MT là chỉ phát được vào ban ngày, thực tế khoảng 5-7 giờ/ngày.
Điều này cũng phù hợp với nhiều ứng dụng trong nông nghiệp. Ví dụ bơm nước tưới,
cây trồng đâu cần tưới cả ngày lẫn đêm; ví dụ bảo quản lạnh cho nông sản, thiết bị
lạnh đâu cần hoạt động 24/24 giờ; v.v. Nên tiềm năng sử dụng điện MT trong nông
nghiệp là rất lớn.

Trân trọng kính chào.

Phan Hiếu Hiền

phhien1948@gmail.com

XEM FILE PDF TẠI ĐÂY.

XEM EBOOK "NĂNG LƯỢNG TRONG NÔNG NGHIỆP" TẠI ĐÂY

Có thể tải file PDF “Thông tin CÔNG THÔN” số 1, 2, 3, 4-2018; 1, 2-2019;

1, 2, 3, 4-2020 ở các website sau:

https://drive.google.com/ (GOOGLE DRIVE) có thể vào trực tiếp, hoặc vào

Facebook “AE Công Thôn” để tìm đường dẫn. Hoặc:

http://maysaynonglam.com/in-an-khoa-hoc.html

(Ấn phẩm khoa học của trang web “Máy Sấy Nông Lâm”)

Chia sẻ:
Về đầu trang