Ấn phẩm khoa học

THÔNG TIN CƠ KHÍ VÀ CÔNG NGHỆ NÔNG NGHIỆP SỐ 2 NĂM 2021

XEM FILE PDF TẠI ĐÂY.

Có thể tải file PDF “Thông tin CÔNG THÔN” số 1, 2, 3, 4-2018; 1, 2-2019;

1, 2, 3, 4-2020; 1-2021 ở các website sau:

https://drive.google.com/ (GOOGLE DRIVE) có thể vào trực tiếp, hoặc vào

Facebook “AE Công Thôn” để tìm đường dẫn. Hoặc:

https://maysaynonglam.com/in-an-khoa-hoc.html

(Ấn phẩm khoa học của trang web “Máy Sấy Nông Lâm”)

 

Chia sẻ:
Về đầu trang