Chi tiết sản phẩm

DỊCH VỤ SAN PHẲNG LASER

Mã sản phẩm :
Giá bán : Liên hệ
Lượt xem : 2050
Mô tả : Quý khách hàng cần tìm dịch vụ san phẳng đồng ruộng bằng laser, xin vui lòng liên hệ với Công ty TNHH Máy sấy Nông Lâm của chúng tôi để thực hiện.
Chia sẻ:

Dịch vụ sản phẳng laser

Nội dung thực hiện:
- Khảo sát, đo đạc thửa ruộng để ước tính khối lượng công việc;
- Cày vỡ, bừa để đất không quá cứng, không quá chênh lệch độ cao (nếu độ cao chênh lệch trên 0,5m);
- San phẳng ứng dụng kỹ thuật laser để gạt và kéo đất từ những điểm cao đến những điểm thấp, đưa mặt ruộng từ mức chênh lệch độ cao ban đầu từ 0,1m - 0,5m xuống mức chênh lệch khoảng 0,03m.
Điều kiện áp dụng:
- Đất thuộc, không quá nhiều rơm ra, rễ cây lớn, đá;
- Đất không quá ẩm ướt (ẩm độ không quá 60%)

Về đầu trang