Chi tiết sản phẩm

VÍT TẢI- GẦU TẢI- THÙNG CHỨA

Mã sản phẩm : VT
Giá bán : Liên hệ
Lượt xem : 3850
Mô tả : VÍT TẢI- GẦU TẢI- THÙNG CHỨA - Có nhiều cở công suất vít tải, gầu tải khác nhau từ 5 tấn/giờ - 40 tấn/giờ - Thùng chứa có nhiều cỡ từ 20 m khối - 200 m khối - Dùng vận chuyển lúa, bắp, cà phê, hồ tiêu....
Chia sẻ:

VÍT TẢI- GẦU TẢI- THÙNG CHỨA

- Có nhiều cở công suất vít tải, gầu tải khác nhau từ 5 tấn/giờ - 40 tấn/giờ

- Thùng chứa có nhiều cỡ từ 20 m khối - 200 m khối

- Dùng vận chuyển lúa, bắp, cà phê, hồ tiêu....

Về đầu trang