Tin tức

BIDV đẩy mạnh cho vay nông nghiệp, nông thôn

05/01/2018, 08:52 (GMT+7)

Theo Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), năm 2017, tổng nguồn vốn huy động của ngân hàng này đạt 1.106.571 tỷ đồng, tăng 17,9% so với năm 2016.

Trong đó tiền gửi của tổ chức kinh tế và dân cư đạt 934.111 tỷ đồng, tăng 17,4%, chiếm 12,5% vốn huy động toàn ngân hàng. Theo đó, tổng tài sản của BIDV năm 2017 ước đạt 1.176.000 tỉ đồng, tăng 16,7% so với năm 2016 và tiếp tục khẳng định vị thế là ngân hàng thương mại cổ phần có quy mô lớn nhất Việt Nam.

Trong năm 2017, tổng quy mô tín dụng và đầu tư của BIDV đạt 1.136.778 tỉ đồng, tăng 18% so với năm 2016, trong đó cho vay nền kinh tế đạt 862.604 tỉ đồng, tăng 17% và chiếm 13,2% quy mô tín dụng toàn ngành ngân hàng. Bên cạnh đó, hiệu quả hoạt động của BIDV ngày càng bền vững khi chênh lệch thu chi đạt kết quả tốt nhất từ trước đến nay (24.032 tỉ đồng, tăng tới 44% so với năm 2016). Lợi nhuận trước thuế hợp nhất toàn hệ thống của BIDV theo đó đạt khoảng 8.800 tỉ đồng, vượt chỉ tiêu của Đại hội đồng cổ đông đề ra. Năm 2017, BIDV đã nộp ngân sách Nhà nước hơn 5.000 tỉ đồng, đứng trong tốp đầu các DN nộp ngân sách Nhà nước.

Về chính sách tín dụng, BIDV thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước, trong năm 2017, BIDV đã triển khai nhiều biện pháp hỗ trợ thị trường, cho vay các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho DN, trong đó chú trọng cho vay đối với 5 lĩnh vực ưu tiên theo chỉ đạo của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước gồm: Nông nghiệp – nông thôn; xuất khẩu; doanh nghiệp nhỏ và vừa; công nghiệp hỗ trợ; doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao...

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, BIDV tiếp tục duy trì các hoạt động cộng đồng, từ thiện như: Bàn giao 412 phòng/lớp học và 25 công trình/chương trình giáo dục; 87 công trình/chương trình về y tế; 323 căn nhà đại đoàn kết... với tổng tổng kinh phí đã cam kết hỗ trợ trong năm 2017 là 350 tỉ đồng.

CÔNG HOÀNG

Chia sẻ:
Về đầu trang