Tin tức

ĐỘ ẨM KHÔNG KHÍ

Xác định ẩm độ không khí gián tiếp thông qua nhiệt độ bầu khô và bầu ướt (Hình 2.3). Nhiệt kế bầu ướt được bọc lớp vải có thấm nước, nước bốc hơi sẽ hấp thu nhiệt làm giảm nhiệt độ của bầu ướt. Tốc độ bốc hơi tại bầu ướt phụ thuộc vào ẩm độ của môi trường, ẩm độ môi trường càng thấp thì lượng bốc hơi càng lớn và nhiệt độ càng thấp so với bầu khô (NV Xuân, 2007). Từ đó, ẩm độ không khí được xác định căn cứ vào nhiệt độ bầu khô và nhiệt độ bầu ướt. Dựa theo nguyên lý này nhiều loại ẩm kế được sử dụng để đọc giá trị ẩm độ trực tiếp (Hình 2.4).

Hình 2.3 Nhiệt kế bầu khô bầu ướt   Hình 2.4 Ẩm độ kế

Trong hệ thống sấy, nhiệt kế bầu khô bầu ướt hoặc ẩm độ kế được sử dụng để xác định ẩm độ không khí ngoài môi trường, ẩm độ không khí sấy và ẩm độ khí thoát. Ẩm độ không khí sấy được đo trước khi vào buồng sấy và xuyên qua lớp hạt. Ẩm độ khí thoát đo tại cửa thoát từ buồng sấy. Trong quá trình bảo quản, thiết bị này được dùng để ẩm độ môi trường và giám sát ẩm độ không khí trong quá trình thông thoáng.

Chia sẻ:
Về đầu trang