Tin tức

ĐO NHIỆT ĐỘ SẤY

Thiết bị đo nhiệt độ không khí sấy thường dùng đồng hồ đo nhiệt (Hình 2.1) theo nguyên lý nhiệt kế lưỡng kim hoặc các cảm biến nhiệt độ.

Phạm vị và cách sử dụng: Trong hệ thống sấy, đồng hồ đo nhiệt thường dùng để đo nhiệt độ không khí sấy trong buồng sấy, trước khi qua lớp hạt và nhiệt độ khí thoát. Lưu ý, đầu cảm biến của nhiệt kế đồng hồ phải đặt sâu vào trong buồng không khí sấy tối thiểu 10 cm để tránh ảnh hưởng của vách buồng sấy đến giá trị đo.

Sai số và cân chỉnh: Những loại nhiệt kế đồng hồ thường có độ chính xác từ 0,5 đến 1,0 oC. Phương pháp cân chỉnh nhiệt kế đơn giản thường dùng nước đang sôi và nước đá đang tan ở điều kiện môi trường để xác định độ sai lệch. Ở điều kiện chuẩn, nhiệt độ nước đang sôi là 100oC và nước đá đang tan là 0oC. Khi trong hệ thống sử dụng nhiều loại nhiệt kế thì cần được cân chỉnh với nhau khi đặt trong cùng một điều kiện môi trường, ví dụ như dùng nhiệt kế thủy ngân để kiểm tra độ sai biệt giữa các nhiệt kế.

Hình 2.1 Nhiệt kế đồng hồ                   Hình 2.2 Nhiệt kế hồng ngoại

Nhiệt kế hồng ngoại (Hình 2.2) hoạt động theo nguyên lý dùng tia hồng ngoại để đo nhiệt độ bề mặt. Thiết bị này thường được dùng để đo nhiệt độ của hạt trong hệ quá trình sấy và bảo quản. Độ chính xác phụ thuộc vào tùy loại thiết bị nhưng thường có độ chính xác 0,1oC.

Chia sẻ:
Về đầu trang