Tin tức

KỸ THUẬT BẢO QUẢN CHẾ BIẾN MỘT SỐ LOẠI NÔNG SẢN

Nhằm tạo điều kiện để cán bộ khuyến nông các huyện của tỉnh Đắk Nông hiểu biết sâu rộng về kiến thức kỹ thuật bảo quản và chế biến một số loại nông sản. Trung tâm Khuyến nông tỉnh Đắk Nông mời các giảng viên ThS. Trần Văn Tuấn thuộc Trung tâm Năng lượng và Máy Nông nghiệp, trường Đại học Nông Lâm TP.HCM đã phối hợp cùng tổ chức lớp tập huấn tại tỉnh Đắk Nông.

Thời gian tổ chức các lớp giảng bài: 4/9/2018-6/9/2018
Thành phần tham gia bao gồm: cán bộ quản lý khuyến nông tỉnh Đắk Nông và khuyến nông viên các huyện trong tỉnh.

Giảng viên giảng dạy: ThS Trần Văn Tuấn

Các thành viên lớp tập huấn đã tham gia đầy đủ, cơ bản đã nắm được phương pháp và kiến thức về bảo quản chế biến một số loại nông sản. Sự phối hợp tổ chức giảng dạy của Trung tâm Khuyến Nông tỉnh Đăk Nông và Trung tâm Năng lượng và Máy Nông nghiệp đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Một vài hình ảnh:

Chia sẻ:
Về đầu trang