Tin tức

NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU TÍNH KHẢ THI ÁP DỤNG KỸ THUẬT SẤY 2 GIAI ĐOẠN KẾT HỢP GIỮA SẤY TẦNG SÔ

Ngày 07/6/2018 Hiệu Trưởng Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM ra quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu và đánh giá đề tài KH&CN Cấp cơ sở "NGHIÊN CỨU TÍNH KHẢ THI ÁP DỤNG KỸ THUẬT SẤY  2 GIAI ĐOẠN KẾT HỢP GIỮA SẤY TẦNG SÔI VÀ SẤY THÁP CHO CÀ PHÊ VỎ THÓC (CÀ PHÊ NHÂN)"
Mã số đề tài: CS-CB16-CKCN-03
Chủ nhiệm đề tài: ThS. Trần Văn Tuấn

Sau 2 năm nghiên cứu cho kết quả rất khả thi khi áp dụng kỹ thuật sấy cà phê nhân bằng kỹ thuất sấy 2 giai đoạn kết hợp giữa sấy tầng sôi và sấy tháp.

XEM KẾT QUẢ BÀI BÁO KHOA HỌC VỀ ĐỀ TÀI

XEM VIDEO CLIP VỀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI.

Một số hình ảnh:

Chia sẻ:
Về đầu trang