Tin tức

TẬP HUẤN CƠ GIỚI HOÁ SAU THU HOẠCH VỀ KHÂU SẢN XUẤT LÚA GIỐNG

TẬP HUẤN CƠ GIỚI HOÁ SAU THU HOẠCH  VỀ KHÂU SẢN XUẤT LÚA GIỐNG

MÁY SẤY NÔNG LÂM vừa ký kết hợp đồng với CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI – CN TRUNG TÂM QLCL SẢN PHẨM thực hiện khoá "TẬP HUẤN CƠ GIỚI HOÁ SAU THU HOẠCH  VỀ KHÂU SẢN XUẤT LÚA GIỐNG". Đối tượng tham gia tập huấn: cán bộ quản lý, kỹ sư, công nhân kỹ thuận vận hành máy trong việc sản xuất lúa giống.

Để thực hiện khoá tập huấn này ngày 15- 16/3/2018 các chuyên gia bên Máy Sấy Nông Lâm phải có chuyến kháo sát đánh giá thực trạng và vấn đề tồn tại cuả việc chế biến lúa giống ở CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI, để biên soạn tập tài liệu tập huấn cho hoàn chỉnh chuẩn bị cho khoá tập huấn diễn ra vào tháng 5/2018.

Một số hình ảnh:

 

 

 

Chia sẻ:
Về đầu trang