Tin tức

TRÌNH DIỄN MÔ HÌNH SẤY TIÊU TẠI BÌNH THUẬN

Máy Sấy Nông Lâm cùng thực hiện MÔ HÌNH THU HOẠCH CHỌN LỌC, SẤY HẠT SAU THU HOẠCH VÀ BẢO QUẢN HẠT TIÊU  thuộc đề tài " Nghiên cứu tuyển chọn, nhân giống và các biện pháp kỹ thuật canh tác tổng hợp (ICM) phát triển bền vũng cây hồ tiêu tại 2 huyện Đức Linh và Tánh Linh tỉnh Bình Thuận"

Cơ quan quản lý đề tài: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Thuận

Cơ quan thực hiện đề tài: Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM

Mô hình được trình diễn từ ngày 7- 11 tháng 2 năm 2018 tại huyện Đức Linh và Tánh Linh tỉnh Bình Thuận.

Một số hình ảnh:

 

Chia sẻ:
Về đầu trang